Nieuw!

Oudercoaching (Online)

€ 49,50
Nieuw!

Oudercoaching (Online)

€ 49,50

Loop je vast in je opvoeding? Probeer je ieder dag iets nieuws uit. Zie geen verandering in de relatie tussen jou en je kind(eren)? Raak je moedeloos? Heb je ondersteuning nodig?

Dan is oudercoaching iets voor jou. Tijdens de coachingsgesprekken luister ik naar de hulpvraag, bekijk ik samen met je/jullie de opvoedingsaanpak en waar er ruimte voor eventuele aanpassingen zijn. 

Daarnaast voer ik gesprekken samen met jou/jullie en je kind(eren) met als doel meer harmonie in het gezin. Inzetten op samenwerken is hier het sleutelwoord.

Prijs: 49,50 per uur btw vrijgesteld.

Foto: Freepik

Het ontmoetingsgesprek is een eerste gesprek waar ouders hun zorgen over hun kind/kinderen of over de opvoeding uiten. Het is gesprek fungeert ook als een eerste kennismaken met de kindercoach. Tijdens dit gesprek onderzoekt de kindercoach wat de exacte hulpvraag van de ouders/opvoeders is. Of ze de juiste persoon is die de gevraagde begeleiding kan bieden. En of er een klik is tussen het kind en de kindercoach.

Het All-in kindercoachingstraject is speciaal bestemd voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. Een kindercoachingstraject duurt meestal tussen de 5 en 8 sessies van 1 uur.

Bij Kindercoach~Krioyo starten we met 10 sessies van 30 minuten.

Mochten er meer of minder sessies nodig zijn dan wordt het met de ouders of voogd overlegd.

----------------------------------------------------------------------------

Het online kindercoachingstraject ziet er als volgt uit: 

1 x 0,5 uur kennismakingsgesprek met het kind.

10 x 0,5 uur coachingsessie (totaal 5 uur) ~ kind.

1 x  uur verzoengesprek of tussentijdse evaluatie ~ ouders en kind.

1 x 1 uur eindgesprek ~ ouders.

**Prijs btw vrijgesteld.