Hey bezoeker, met ingang van 11 juli zijn de prijzen in de Webshop aanpast.

Het eerste ontmoetingsgesprek is een gesprek van mens tot mens. Tijdens dit gesprek uiten de ouders of opvoeders hun zorgen over het kind. Er wordt bekeken wat de coachvraag is van het kind en/of de ouder. Tijdens dit gesprek bekijkt de kindercoach of ze de gevraagde begeleiding kan bieden en of er een klik is tussen de ouders, het kind en de kindercoach

Online kindercoachingsgesprekken voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. J

Coaching is een gestructureerd, doelgericht en toekomstgericht proces. Bij kindercoach~Krioyo richt de coach zich vooral op het kind en op het optimaliseren van de situatie, zodanig dat de natuurlijke ontwikkeling van het kind het gemakkelijkst verloopt. Bij Krioyo gebruiken we de methode oplossingsgericht Kindercoaching.  

Het All-in kindercoachingstraject is speciaal bestemd voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Een kindercoachingstraject duurt meestal tussen de 5 en 8 sessies van 1 uur.

Bij Kindercoach~Krioyo starten we met 10 sessies van 30 minuten.

Mochten er meer of minder sessies nodig zijn dan wordt het met de ouders of voogd overlegd.

----------------------------------------------------------------------------

Het online kindercoachingstraject ziet er als volgt uit: 

1 x 0,5 uur kennismakingsgesprek met het kind.

10 x 0,5 uur coachingsessie (totaal 5 uur) ~ kind.

1 x  uur verzoengesprek of tussentijdse evaluatie ~ ouders en kind.

1 x 1 uur eindgesprek ~ ouders.

**Prijs btw vrijgesteld.

  • Online ouder-coachingsgesprekken bij vragen of dilemma’s over het kind, de opvoeding of ouderschap in het algemeen.
  • In het gesprek leg je jouw zorgen, wensen en verlangens op tafel, zodat jouw hulpvraag helder wordt. 
  • Daarna staat het maken van een plan van aanpak centraal. Zodat je al meteen een de slag kunt met een duidelijk en concreet plan.