All-in Kindercoachingstraject ~ Online variant

€ 412,50

Het All-in kindercoachingstraject is speciaal bestemd voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. Een kindercoachingstraject duurt meestal tussen de 5 en 8 sessies van 1 uur.

Bij Kindercoach~Krioyo starten we met 10 sessies van 30 minuten.

Mochten er meer of minder sessies nodig zijn dan wordt het met de ouders of voogd overlegd.

----------------------------------------------------------------------------

Het online kindercoachingstraject ziet er als volgt uit: 

1 x 0,5 uur kennismakingsgesprek met het kind.

10 x 0,5 uur coachingsessie (totaal 5 uur) ~ kind.

1 x  uur verzoengesprek of tussentijdse evaluatie ~ ouders en kind.

1 x 1 uur eindgesprek ~ ouders.

**Prijs btw vrijgesteld.