Werkwijze Kindercoaching

De werkwijze van Kindercoach~Krioyo ziet er als volgt uit:

1. Kennismaking met ouders of voogd.

2. Intake, bij voorkeur met beide ouders.

3. Het coachtraject.

4. Evaluatie en afronding en/of eindgesprek.

Therapeutisch ofwel helend verhaal.

Voor al mijn cliëntjes zal ik, indien nodig, een kort therapeutisch verhaaltje schrijven.

Een therapeutisch of helend verhaal gaat over het thema dat lastig ‘gewoon’ te bespreken is.
Het verhaal is precies passend en geeft erkenning, schept veiligheid en afstand, waardoor het helpt om lastige dingen onder ogen te zien.

Een therapeutisch verhaal richt zich op een van de onderstaande doelen:

  1. Een verhaal om iets uit te leggen (een ziekte, afwezigheid van een ouder)
  2. Een verhaal om iets te leren (zindelijkheid, lezen, zwemmen, om iets te durven)
  3. Een verhaal om iets te verwerken (echtscheiding, de dood van een geliefd persoon, pesten)

Handpop

Kinderen praten veel makkelijker indirect, bijvoorbeeld via een knuffel.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, is een handpop een heel fijn maatje om samen mee naar de coach te gaan.

Van een oude sok maak je samen met het kind een handpop. De instructies voor de handpop ontvang je vóór het eerste coachingsgesprek. De handpop kan dan namens het kind spreken, of het kind kan antwoorden via de handpop.

Verzoensteen

Aan het einde van het traject ontvangt het kind een verzoensteen. Een symbolisch gebaar dat staat voor vrede, hoop, verzoening met zichzelf en anderen. Zie het als een oppepper of reminder voor de wat mindere periodes in het leven.

Duur coachingstraject

Het coachingstraject duurt tussen de 5 en 10 sessies.

Mocht het kind specialistische hulp nodig hebben, volgt er een doorverwijzing.

Neem contact op


We helpen je kind:

1. Om een flexibeler zijn,

2. Plannen te maken en vooruit te denken,

3. zich beter uit te drukken,

4. sterke gevoelens te beheersen,

5. zelfverzekerd te zijn,

6. het grotere plaatje te zien,

7. voor zichzelf te zorgen,

8. voor zichzelf op te komen,

9. verbonden te zijn met anderen,

10. empathisch te zijn,

11. verantwoordelijkheid te nemen,

12. om weer te dromen en hoopvol tezijn,

13. om zowel in als buiten de kaders te denken,

14. naar persoonlijk leiderschap.

Wacht niet langer en boek vandaag nog een kennismaking (ontmoetingsgesprek)